Igangværende arbejder

  • Anlægsarbejde i.f.m. regnvandsprojektet
  • Beplantning ifølge beplantningsplan for området
  • Renovering af bevoksning på området ved børnehaven
  • Fliser på skrå sti ved blok 3
  • El-tavler i boilerrum udskiftes
  • Udskiftning af ventilatorer til udsugning
  • Installation af anlæg til blødgøring af brugsvandet
  • Facaderensning
  • Hovedrengøring

Lukket for kommentarer.