Seneste nyt

Opdateret 11. december 2018
Andelskronen = 53


  1. Informationsmøde og generalforsamling 2019

  2. Flere indbrud

  3. Renovering af området ved søen påbegyndes i januar

  4. Udsugningssystemerne er renoveret – skal justeres

  5. Installation af nye el-tavler påbegyndt

  6. Blødgøringsanlæg sat i drift på Alsvej og i de korte blokke

  7. Facaderne er blevet renset og forseglet

  8. Referat: Generalforsamlingen onsdag den 18. april 2018

 

 

1. Informationsmøde og generalforsamling 2019
Der afholdes informationsmøde for andelshavere torsdag den 17. januar 2019 kl. 19.00 i festlokalet, Alsvej.
Der afholdes generalforsamling for andelshavere torsdag den 25. april 2019 kl. 19.00 på Rungsted Gymnasium.

 

2. Flere indbrud
Der er natten til den 29. november begået indbrud i én af lejlighederne i de korte blokke, mens beboeren var ude.
Politiet behandler sagen.

En beboer i den lange blok kiggede ud af sin dørspion onsdag den 14. november kl. 11.25.
Foran naboens dør stod to maskerede mænd og forsøgte at bryde døren op med en skruetrækker.
Politiet behandler sagen.

Der er i oktober måned også begået indbrud i en lejlighed på 2. sal i den lange blok.
Hoveddøren blev brudt op og lejligheden endevendt.
Politiet behandler sagen.

Nabohjælp er en god og effektiv måde at forebygge indbrud på.
Vi skilter med ’Nabohjælp’ i vores område og ved alle indgangspartier.
Men beboernes medvirken til at observere, hvad der foregår, er det vigtigste – hvis man ser noget mistænkeligt, så ring 114 og informér politiet.

 

3. Renovering af området ved søen påbegyndes i januar
Planerne for renovering af området kan efter kommunal høring iværksættes i januar.

 

4. Udsugningssystemerne er renoveret – skal justeres
Ifølge det gældende bygningsreglement skal der være mekanisk udsugning på mindst 50 kubikmeter pr. time i alle WC-, bade- og køkken-rum.
De gamle ventilatorer var nedslidte, og kunne ikke leve op til kravene.
Samtidig trængte aftrækskanalerne til rensning og udsugningsventilerne i de enkelte rum skulle justeres.

Ventilatorerne på tagene er udskiftet, lige som aftrækskanalerne er blevet renset.
En gennemgang viste, at der var installeret mange forskellige typer af udsugnings-ventiler – samt at nogle af disse af forskellige grunde var umulige at justere.

Det betyder, at det ikke er muligt at balancere udsugningen i lejlighederne korrekt.
Det er derfor besluttet at udskifte alle udsugningsventiler i starten af det nye år.

 

5. Installation af nye el-tavler påbegyndt
I forbindelse med installationen af nye ventilatorer til udsugningsanlæggene skal der installeres nye el-tavler.
Der udsendes separate meddelelser til beboerne vedrørende datoer og praktiske foranstaltninger.

 

6. Blødgøringsanlæg sat i drift på Alsvej og i de korte blokke
I den lange blok sættes anlæggene i drift i første kvartal 2019, når vi har fået reguleret vandtrykket.
Der bliver udsendt separat information vedrørende omstilling af vaskemaskiner etc.

 

7. Facaderne er blevet renset og forseglet
Der er under rensningen fundet en del skader på betonen, som er blevet udbedret.
De sidste facader, der renses, er Alsvej.

 

8. Referat: Generalforsamlingen onsdag den 18. april 2018
Årets generalforsamling blev afholdt onsdag den 18. april 2018 kl. 19.00 på Rungsted Gymnasium.
Generalforsamlingen var præget af generel tilfredshed og enighed og blev gennemført på kun 2 timer:

–   Formandens beretning blev godkendt

–   Årsregnskabet blev godkendt
–   Andelskronen blev fastsat til 53
–   Driftsbudgettet blev godkendt
–   Boligafgiften holdes uændret

–   Bestyrelsens forslag om udskiftning af ventilatorer til udsugning (på tagene) blev vedtaget (påbegyndt)
–   Bestyrelsens forslag om installation af anlæg til fjernelse af kalk i brugsvandet blev vedtaget (påbegyndt)
–   Bestyrelsens forslag om rensning af bebyggelsens facader blev vedtaget (påbegyndt)
–   Bestyrelsens forslag om renovation af indgangspartierne med sikkerhedsruder af termoglas blev vedtaget (udført)
–   Bestyrelsens forslag om ændringer i husordenen blev vedtaget (udført)
–   Povl Flamands forslag om opsætning af låge med lås i hegnet ved skovstien til Alsvej blev vedtaget (udført)
–   Caroline Gullevs forslag om garanti på behandlingstid ved konstatering af skimmelsvamp blev ikke vedtaget

–   Jane Heller, Peter Henningsen og Harald Queseth blev genvalgt til bestyrelsen
–   Bestyrelsesformand Niels Stærup og bestyrelsesmedlem Thomas Christiansen var ikke på valg og fortsætter i bestyrelsen
–   Bestyrelsessuppleanter blev efter lodtrækning: 1) Jakob Hagen og 2) Philip Fullerton

Lukket for kommentarer.