Seneste nyt

Opdateret 30. november 2020
Andelskronen = 60


 

  1. Resultat af ekstraordinær generalforsamling vedrørende vinduer

  2. Inspektørkontoret modtager ikke personlige fremmøder

  3. Ny kvalitetskontrol af rengøring – igen 4 stjerner af 5

  4. YouSee abonnement

  5. Resultat af skriftlig generalforsamling 2020

 

1. Resultat af ekstraordinær generalforsamling vedrørende vinduer
Der blev modtaget 291 stemmeafgivelser ud af 497 stemmeberettigede, hvilket giver en stemmeprocent på knap 59.
Heraf sagde 270 stemmer (93%) ja til udskiftning og 21 stemmer (7%) nej til udskiftning.
Resultat: Vinduerne udskiftes.

Opnæsgård
Der blev afgivet 206 stemmer.
Heraf stemte 145 (70%) for sidehængte vinduer, 59 (29%) for tophængte vinduer og 2 havde ikke afgivet stemme for valg af vinduetype.
Resultat: Sidehængte vinduer i Opnæsgård 1 – 85.

Alsvej
Der blev afgivet 61 stemmer.
Heraf stemte 16 (26%) for sidehængte vinduer, 45 (74%) for tophængte vinduer og 3 havde ikke afgivet stemme for valg af vinduetype.
Resultat: Tophængte vinduer på Alsvej.

Bestyrelsen indhenter tilbud på de valgte vinduestyper hurtigst muligt.


2. Inspektørkontoret modtager indtil videre ikke personlige fremmøder
For at beskytte ansatte og beboere bedst muligt er det besluttet at lukke inspektørkontoret for alle personlige fremmøder!
Dette gælder indtil videre.
Det er selvfølgelig stadig muligt at kontakte inspektørkontoret på mail og på telefon i de sædvanlige åbningstider.

3. Kvalitetskontrol af rengøring
Der er foretaget ny kvalitetskontrol af rengøringen i bebyggelsen den 18. og 19. juni 2020.
Rapporterne giver rengøringen 4 ud af 5 stjerner.
Se rapporten for Alsvej her.
Se rapporten for Opnæsgård 1 – 29 her.
Se rapporten fra Opnæsgård 31 – 85 her.

4. YouSee abonnement
Beboere, der måtte ønske at fravælge YouSee, kan i stedet vælge en individuel aftale med en anden TV- og internetudbyder.
Man skal dog være opmærksom på, at det ikke er tilladt at opsætte egne antenner eller paraboler udvendig på bygningen.

5. Resultat af skriftlig generalforsamling 2020
Der blev modtaget 266 stemmeafgivelser ud af 497 stemmeberettigede, hvilket giver en stemmeprocent på knap 54.
Alle 8 afstemningspunkter blev vedtaget med overvældende majoritet (mere end 90%), hvilket vil sige, at

– Formandens beretning blev godkendt
– Årsregnskabet blev godkendt
– Andelskronen blev fastsat til 60, gældende fra den 26. juni 2020
– Driftsbudgettet blev godkendt
– Boligafgiften holdes uændret
– Qvortrup blev valgt som ny administrator i stedet for Valdal
– Jane Heller blev genvalgt til bestyrelsen
– Peter Henningsen blev genvalgt til bestyrelsen

Der vil snarest muligt blive afholdt en generalforsamling på normal vis, når forholdene tillader det.
På denne generalforsamling vil alle de ting, som ikke allerede er dækket på den skriftlige generalforsamling blive behandlet – bl.a. vil indkomne forslag, evt. nyopstillede til bestyrelse etc. blive sat til afstemning.

Lukket for kommentarer.