Seneste nyt

Opdateret 15. juli 2020
Andelskronen = 60


 

  1. Resultat af skriftlig generalforsamling 2020

  2. Inspektørkontoret mangler kvitteringer for salto brikker

  3. Ny kvalitetskontrol af rengøring – igen 4 stjerner af 5

  4. Inspektørkontoret modtager ikke personlige fremmøder

  5. Vinduer

  6. YouSee abonnement

  7. Referat: Generalforsamlingen torsdag den 25. april 2019

 

1. Resultat af skriftlig generalforsamling 2020
Der blev modtaget 266 stemmeafgivelser ud af 497 stemmeberettigede, hvilket giver en stemmeprocent på knap 54.
Alle 8 afstemningspunkter blev vedtaget med overvældende majoritet (mere end 90%), hvilket vil sige, at

–   Formandens beretning blev godkendt
–   Årsregnskabet blev godkendt
–   Andelskronen blev fastsat til 60, gældende fra den 26. juni 2020
–   Driftsbudgettet blev godkendt
–   Boligafgiften holdes uændret
–   Qvortrup blev valgt som ny administrator i stedet for Valdal
–   Jane Heller blev genvalgt til bestyrelsen
–   Peter Henningsen blev genvalgt til bestyrelsen

Herefter kan andelsboligforeningen fortsat fungere på lovlig vis.

Der vil snarest muligt blive afholdt en ekstraordinær generalforsamling på normal vis, når forholdene tillader det – forhåbentlig i starten af oktober måned.
På den ekstraordinære generalforsamling vil alle de ting, som ikke allerede er dækket på den skriftlige generalforsamling blive behandlet – bl.a. vil indkomne forslag, vindues-projekt, evt. nyopstillede til bestyrelse etc. blive sat til afstemning.

2. Inspektørkontoret mangler kvitteringer for salto brikker
Der mangler en del underskrevne kvitteringer for salto brikker, der er udleveret fra november 2019 og fremefter.
Kontakt venligst inspektørkontoret, hvis du har fået udleveret en salto brik i den nævnte periode.

3. Kvalitetskontrol af rengøring
Der er foretaget ny kvalitetskontrol af rengøringen i bebyggelsen den 18. og 19. juni 2020.
Rapporterne giver rengøringen 4 ud af 5 stjerner.
Se rapporten for Alsvej her.
Se rapporten for Opnæsgård 1 – 29 her.
Se rapporten fra Opnæsgård 31 – 85 her.

4. Inspektørkontoret modtager indtil videre ikke personlige fremmøder
For at beskytte ansatte og beboere bedst muligt er det besluttet at lukke inspektørkontoret for alle personlige fremmøder!
Dette gælder indtil videre.
Det er selvfølgelig stadig muligt at kontakte inspektørkontoret på mail og på telefon i de sædvanlige åbningstider.

5. Vinduer
Bestyrelsen undersøger mulige løsninger for udskiftning af plastvinduer på Alsvej og i blokkene.
Baggrunden er, at vinduerne er så gamle, at de ikke lever op til tidens krav – og er begyndt at punktere. Da det samtidig er vanskeligt at skaffe reservedele til dem, undersøges forskellige løsningsmuligheder under skyldig hensyntagen til bl.a leveringssikkerhed, praktisk anvendelighed, børne- og indbrudssikring etc.
Det er et stort projekt, som kommer til at koste en del penge, så andelshaverne vil få præsenteret gennemarbejdede forslag til løsninger, som skal vedtages på en generalforsamling.

6. YouSee abonnement
Beboere, der måtte ønske at fravælge YouSee, kan i stedet vælge en individuel aftale med en anden TV- og internetudbyder.
Man skal dog være opmærksom på, at det ikke er tilladt at opsætte egne antenner eller paraboler udvendig på bygningen.

7. Referat: Generalforsamlingen torsdag den 25. april 2019
Årets generalforsamling blev afholdt torsdag den 25. april 2019 kl. 19.00 på Rungsted Gymnasium.
Generalforsamlingen var præget af generel tilfredshed og enighed og blev gennemført på lidt over 3 timer:

–   Formandens beretning blev godkendt

–   Årsregnskabet blev godkendt
–   Andelskronen blev fastsat til 57
–   Driftsbudgettet blev godkendt
–   Boligafgiften holdes uændret

–   Bestyrelsens forslag om udskiftning af plastvinduer
     blev udsat til næste generalforsamling – bestyrelsen fremlægger et detaljeret forslag i 2020
–   Annemette Kroghs m.fl. forslag om låse på yderdøre
     blev vedtaget – bestyrelsen arbejder videre med forslaget samt økonomi og tidsplan
–   En gruppe andelshaveres forslag om låse på yderdøre
     blev frafaldet – var allerede vedtaget, se ovenstående
–   Annemette Kroghs forslag om opsætning af aflåst låge mellem P-plads og petanque banen
     blev vedtaget
–   Annemette Kroghs forslag om rengøring af cykelkældre
     er allerede budgetteret for 2019
–   Leif Vinghofs forslag om vaskeriet som selvstændig regnskabsenhed
     blev videregivet til bestyrelsen til videre bearbejdning
–   Bestyrelsens forslag om valg af Advokatfirmaet Valdal A/S til ny administrator
     blev vedtaget
–   Bestyrelsens forslag om ændring af vedtægternes § 3
     blev vedtaget
–   Bestyrelsens forslag om ændring af vedtægternes § 8
     blev vedtaget
–   Bestyrelsens forslag om ændring af vedtægternes § 9 – vedligeholdelse
     blev ikke vedtaget
–   Bestyrelsens forslag om ændring af vedtægternes § 10
     blev vedtaget
–   Bestyrelsens forslag om ændring af vedtægternes § 11
     blev vedtaget
–   Bestyrelsens forslag om ændring af vedtægternes § 20
     blev vedtaget
–   Bestyrelsens forslag om ændring af husordenen
     blev vedtaget – dog uden afsnittene om radiatorer og vedligeholdelse

Da der var fremmødt 211 andelshavere – og dermed ikke 2/3 af de stemmeberettigede – blev de vedtagne ændringer af vedtægterne
endeligt vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling, der blev afholdt den 12. juni 2019.

–   Bestyrelsesformand Niels Stærup blev genvalgt
–   Thomas Christiansen og Harald Queseth blev genvalgt til bestyrelsen
–   Jane Heller og Peter Henningsen var ikke på valg og fortsætter i bestyrelsen
–   Bestyrelsessuppleanterne Jakob Hagen og Philip Fullerton blev genvalgt

Lukket for kommentarer.