Seneste nyt

Opdateret 6. maj 2021
Andelskronen = 60


 

  1. Generalforsamling 2021

  2. Vinduesprojektet sættes i gang

  3. Mange rotter fundet i lejlighed

  4. Fest i bordtennislokalet og skud i kælder

  5. Resultat af skriftlig generalforsamling 2020

 

1. Generalforsamling 2021
Som følge af restriktionerne i forbindelse med Covid-19 pandemien bliver vi igen i år nødt til at afholde en skriftlig generalforsamling om de ting,
der er afgørende for, at andelsboligforeningen kan fungere på lovlig vis.
Der vil snarest muligt blive afholdt en generalforsamling på normal vis, når forholdene tillader det – vi håber, det bliver i efteråret 2021.
På denne generalforsamling vil alle de ting, som ikke allerede er dækket på den skriftlige generalforsamling blive behandlet – bl.a. vil indkomne forslag,
evt. nyopstillede til bestyrelse etc. blive sat til afstemning.2. Vinduesprojektet sættes i gang
I uge 19 udpeges den entreprenør, der skal stå for udskiftningen af vinduer i bebyggelsen.
Herefter starter projektet med opmåling og bestilling af vinduer etc.
Første etape er udskiftning af vinduer på Alsvej, der forventes påbegyndt i løbet af august måned.
Udskiftning af vinduer i blokkene påbegyndes i 2022.3. Mange rotter fundet i lejlighed

Det er blevet koldt, så rotterne søger indendørs.
Vi har desværre mange rotter på vores område – én af de vigtigste grunde til det store antal er fuglefodringen.
Senest er der fundet en rotterede med 12 rotter i rørskakten bag et toilet i en lejlighed i den lange blok.
Lad venligst være med at fodre fuglene – rotterne lever godt af foderet!


4. Fest i bordtennislokalet og skud i kælderen
Det er en trist tid med restriktioner og kulde – men vores husorden skal overholdes!
Der er beboere, der har benyttet bordtennislokalet til en rask fest.
Bordtennislokalet er beregnet til, at max. 4 personer kan spille bordtennis – og lokalet må ikke bruges til andre formål!
Andre beboere har afholdt en skydekonkurrence med skydevåben i en kælder.
Dette er blevet anmeldt til politiet og bliver betragtet som en så grov overtrædelse af vores regler, at der venter de ansvarlige en øjeblikkelig eksklusion.


5. Resultat af skriftlig generalforsamling 2020
Der blev modtaget 266 stemmeafgivelser ud af 497 stemmeberettigede, hvilket giver en stemmeprocent på knap 54.
Alle 8 afstemningspunkter blev vedtaget med overvældende majoritet (mere end 90%), hvilket vil sige, at

– Formandens beretning blev godkendt
– Årsregnskabet blev godkendt
– Andelskronen blev fastsat til 60, gældende fra den 26. juni 2020
– Driftsbudgettet blev godkendt
– Boligafgiften holdes uændret
– Qvortrup blev valgt som ny administrator i stedet for Valdal
– Jane Heller blev genvalgt til bestyrelsen
– Peter Henningsen blev genvalgt til bestyrelsen

Lukket for kommentarer.