Seneste nyt

Opdateret 3. oktober 2019
Andelskronen = 57


 

  1. Dørtelefoner installeres inden nytår

  2. Nu skal der bruges PBS til betaling af husleje

  3. Regnvandsprojektet gennemgået efter ét års drift

  4. Træfældning

  5. Referat: Generalforsamlingen torsdag den 25. april 2019

 

1. Dørtelefoner installeres inden nytår
Dørtelefoner og adgangskontrol installeres i løbet af efteråret – projektet er i god gang og følger den lagte tidsplan.
Der er installeret dørtelefoner i nr. 31, hvor man kan se, hvordan systemet ser ud.


2. Nu skal der bruges PBS til betaling af husleje
Som vedtaget på generalforsamlingen skal man fremover anvende PBS til betaling af husleje.


3. Regnvandsprojektet gennemgået efter ét års drift
Regnvandsprojektet blev afsluttet sidste år, og der er nu foretaget en evaluering efter ét års drift.
Vandsepareringen fungerer efter hensigten, og der er ikke konstateret skader som følge af regn i det forløbne år.
Nogle områder trænger til gensåning af græs, hvilket vil ske i løbet af efteråret.
Der foretages også genplantning af udgåede laurbærkirsebær.

4. Træfældning
Der er fældet en del træer i hegnet mod bebyggelsen på Højskolevej og Gl. Vallerødvej.
Dette er sket for at sikre, at vores beplantning ikke generer beboerne urimeligt.
I uge 41 vil der blive fældet træer i området ved Netto.
Senere vil der også blive fældet træer ved de korte blokkes parkeringspladser, da træerne vokser ud over parkeringsarealet.

5. Referat: Generalforsamlingen torsdag den 25. april 2019
Årets generalforsamling blev afholdt torsdag den 25. april 2019 kl. 19.00 på Rungsted Gymnasium.
Generalforsamlingen var præget af generel tilfredshed og enighed og blev gennemført på lidt over 3 timer:

–   Formandens beretning blev godkendt

–   Årsregnskabet blev godkendt
–   Andelskronen blev fastsat til 57
–   Driftsbudgettet blev godkendt
–   Boligafgiften holdes uændret

–   Bestyrelsens forslag om udskiftning af plastvinduer
     blev udsat til næste generalforsamling – bestyrelsen fremlægger et detaljeret forslag i 2020
–   Annemette Kroghs m.fl. forslag om låse på yderdøre
     blev vedtaget – bestyrelsen arbejder videre med forslaget samt økonomi og tidsplan
–   En gruppe andelshaveres forslag om låse på yderdøre
     blev frafaldet – var allerede vedtaget, se ovenstående
–   Annemette Kroghs forslag om opsætning af aflåst låge mellem P-plads og petanque banen
     blev vedtaget
–   Annemette Kroghs forslag om rengøring af cykelkældre
     er allerede budgetteret for 2019
–   Leif Vinghofs forslag om vaskeriet som selvstændig regnskabsenhed
     blev videregivet til bestyrelsen til videre bearbejdning
–   Bestyrelsens forslag om valg af Advokatfirmaet Valdal A/S til ny administrator
     blev vedtaget
–   Bestyrelsens forslag om ændring af vedtægternes § 3
     blev vedtaget
–   Bestyrelsens forslag om ændring af vedtægternes § 8
     blev vedtaget
–   Bestyrelsens forslag om ændring af vedtægternes § 9 – vedligeholdelse
     blev ikke vedtaget
–   Bestyrelsens forslag om ændring af vedtægternes § 10
     blev vedtaget
–   Bestyrelsens forslag om ændring af vedtægternes § 11
     blev vedtaget
–   Bestyrelsens forslag om ændring af vedtægternes § 20
     blev vedtaget
–   Bestyrelsens forslag om ændring af husordenen
     blev vedtaget – dog uden afsnittene om radiatorer og vedligeholdelse

Da der var fremmødt 211 andelshavere – og dermed ikke 2/3 af de stemmeberettigede – blev de vedtagne ændringer af vedtægterne endeligt vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling, der blev afholdt den 12. juni 2019.

–   Bestyrelsesformand Niels Stærup blev genvalgt
–   Thomas Christiansen og Harald Queseth blev genvalgt til bestyrelsen
–   Jane Heller og Peter Henningsen var ikke på valg og fortsætter i bestyrelsen
–   Bestyrelsessuppleanterne Jakob Hagen og Philip Fullerton blev genvalgt

Lukket for kommentarer.