Seneste nyt

Opdateret 6. februar 2019
Andelskronen = 53


  1. Generalforsamling 2019 afholdes 25. april

  2. Udsugningsventiler udskiftes fra 21. marts

  3. Renovering af området ved søen er påbegyndt

  4. Flere indbrud

  5. Blødgøringsanlæg sat i drift på Alsvej og i de korte blokke

  6. Referat: Generalforsamlingen onsdag den 18. april 2018

 

 

1. Generalforsamling 2019
Der afholdes generalforsamling for andelshavere torsdag den 25. april 2019 kl. 19.00 på Rungsted Gymnasium.

 

2. Udsugningsventiler skal udskiftes og justeres
Ifølge det gældende bygningsreglement skal der være mekanisk udsugning på mindst 50 kubikmeter pr. time i alle WC-, bade- og køkken-rum.
De gamle ventilatorer var nedslidte, og kunne ikke leve op til kravene.
Samtidig trængte aftrækskanalerne til rensning og udsugningsventilerne i de enkelte rum skulle justeres.
Ventilatorerne på tagene er udskiftet, lige som aftrækskanalerne er blevet renset.
En gennemgang viste, at der var installeret mange forskellige typer af udsugnings-ventiler – samt at nogle af disse af forskellige grunde var umulige at justere.
Det betyder, at det ikke er muligt at balancere udsugningen i lejlighederne korrekt.

Det er derfor besluttet at udskifte alle udsugningsventiler, hvilket påbegyndes torsdag den 21. marts 2019.

En forudsætning for renoveringen af udsugningssystemerne er, at håndværkerne skal have adgang til alle lejligheder.
Man skal således sørge for, at der er adgang til lejligheden, hvis man ikke selv er hjemme.
Det kan ske ved at deponere nøgle hos inspektøren eller træffe aftale med andre om at sørge for adgang.
Hvis der ikke er adgang til en lejlighed, vil der blive skaffet adgang ved politiets hjælp og på beboerens regning.

Der skal også være fri adgang til udskiftning af udsugningsventilerne.
Hvis dette ikke er tilfældet, skal beboeren dække udgifterne til projektets forsinkelse.

Der er udsendt separat meddelelse til alle lejligheder vedrørende renovering og tidsplan.

 

3. Renovering af området ved søen er påbegyndt

 

4. Flere indbrud
Der er natten til den 29. november begået indbrud i én af lejlighederne i de korte blokke, mens beboeren var ude.
Politiet behandler sagen.

En beboer i den lange blok kiggede ud af sin dørspion onsdag den 14. november kl. 11.25.
Foran naboens dør stod to maskerede mænd og forsøgte at bryde døren op med en skruetrækker.
Politiet behandler sagen.

Der er i oktober måned også begået indbrud i en lejlighed på 2. sal i den lange blok.
Hoveddøren blev brudt op og lejligheden endevendt.
Politiet behandler sagen.

Nabohjælp er en god og effektiv måde at forebygge indbrud på.
Vi skilter med ’Nabohjælp’ i vores område og ved alle indgangspartier.
Men beboernes medvirken til at observere, hvad der foregår, er det vigtigste – hvis man ser noget mistænkeligt, så ring 114 og informér politiet.

 

5. Blødgøringsanlæg sat i drift på Alsvej og i de korte blokke
I den lange blok sættes anlæggene i drift i første kvartal 2019, når vi har fået reguleret vandtrykket.
Der bliver udsendt separat information vedrørende omstilling af vaskemaskiner etc.

 

6. Referat: Generalforsamlingen onsdag den 18. april 2018
Årets generalforsamling blev afholdt onsdag den 18. april 2018 kl. 19.00 på Rungsted Gymnasium.
Generalforsamlingen var præget af generel tilfredshed og enighed og blev gennemført på kun 2 timer:

–   Formandens beretning blev godkendt

–   Årsregnskabet blev godkendt
–   Andelskronen blev fastsat til 53
–   Driftsbudgettet blev godkendt
–   Boligafgiften holdes uændret

–   Bestyrelsens forslag om udskiftning af ventilatorer til udsugning (på tagene) blev vedtaget (påbegyndt)
–   Bestyrelsens forslag om installation af anlæg til fjernelse af kalk i brugsvandet blev vedtaget (påbegyndt)
–   Bestyrelsens forslag om rensning af bebyggelsens facader blev vedtaget (påbegyndt)
–   Bestyrelsens forslag om renovation af indgangspartierne med sikkerhedsruder af termoglas blev vedtaget (udført)
–   Bestyrelsens forslag om ændringer i husordenen blev vedtaget (udført)
–   Povl Flamands forslag om opsætning af låge med lås i hegnet ved skovstien til Alsvej blev vedtaget (udført)
–   Caroline Gullevs forslag om garanti på behandlingstid ved konstatering af skimmelsvamp blev ikke vedtaget

–   Jane Heller, Peter Henningsen og Harald Queseth blev genvalgt til bestyrelsen
–   Bestyrelsesformand Niels Stærup og bestyrelsesmedlem Thomas Christiansen var ikke på valg og fortsætter i bestyrelsen
–   Bestyrelsessuppleanter blev efter lodtrækning: 1) Jakob Hagen og 2) Philip Fullerton

Lukket for kommentarer.