Seneste nyt

Opdateret 7. juli 2019
Andelskronen = 57


 

  1. Ekstraordinær generalforsamling afholdt den 12. juni 2019

  2. Bilafbrændinger i Opnæsgård

  3. Indbrud og tricktyverier i Opnæsgård

  4. Aflåst låge opsættes på stien mod Sanskevej

  5. Ny administrator

  6. Referat: Generalforsamlingen torsdag den 25. april 2019

 


1. Ekstraordinær generalforsamling 2019

Der blev afholdt ekstraordinær generalforsamling for andelshavere onsdag den 12. juni, hvor de vedtægtsændringer, der var vedtaget på den ordinære generalforsamling, blev endeligt vedtaget.


2. Bilafbrændinger i Opnæsgård
Søndag den 26. maj omkring 22.30 blev 2 biler sat i brand på parkeringspladsen ud for nr. 33 – 35.
Begge biler – en Audi og en Ford – udbrændte. Hætteklædte personer er set flygte fra stedet.
Ugen før var der også forsøg på bilafbrænding samme sted, men det blev forhindret af en vågen beboer, så skaderne blev begrænset til en smadret rude.
Hætteklædte personer flygtede ad stien til Sanskevej. Politiet behandler sagen.


3. Indbrud og tricktyverier i Opnæsgård
April 2019:
Der er den 23. april begået indbrud i én af lejlighederne i den lange blok.
Hoveddøren var brudt op med et koben. Smykker og solbriller stjålet. Politiet behandler sagen.
April 2019: Der er den 18. april begået indbrud i én af lejlighederne i de korte blokke, mens beboeren var ude. Politiet behandler sagen.
Marts 2019: Der er natten til den 31. marts begået indbrud i en lejlighed i Opnæsgård.
Tyvene skaffede sig adgang via altanen og stjal sølvtøj. Politiet behandler sagen.
Marts 2019: Mandag 18. marts omkring kl. 16.30 ringede det ifølge Nordsjællands Politi på en dør til en lejlighed i Opnæsgård.
Udenfor stod en kvinde, som gerne ville have den 89-årige kvindelige beboer til at skrive under på en klage over,
at hjemmeplejen efterlod cigaretskod udenfor opgangen.
Kvinden lokkede den ældre kvinde hen til et vindue, hvorefter en anden person gennemrodede lejligheden. Politiet behandler sagen.
November 2018: Der er natten til den 29. november begået indbrud i én af lejlighederne i de korte blokke, mens beboeren var ude. Politiet behandler sagen.
November 2018: En beboer i den lange blok kiggede ud af sin dørspion onsdag den 14. november kl. 11.25.
Foran naboens dør stod to maskerede mænd og forsøgte at bryde døren op med en skruetrækker. Politiet behandler sagen.
Oktober 2018: Der er i oktober måned begået indbrud i en lejlighed på 2. sal i den lange blok.
Hoveddøren blev brudt op og lejligheden endevendt. Politiet behandler sagen.

Nabohjælp er en god og effektiv måde at forebygge indbrud på.
Vi skilter med ’Nabohjælp’ i vores område og ved alle indgangspartier.
Men beboernes medvirken til at observere, hvad der foregår, er det vigtigste – hvis man ser noget mistænkeligt, så ring 114 og informér politiet.


4. Aflåst låge opsættes på stien mod Sanskevej

Der vil blive opsat en aflåst låge (åbnes med nøglebrik) i hegnet ved stien til Sanskevej.
Baggrunden er en række indbrud i de lave numre i den lange blok – og ikke mindst afbrændingen af biler samme sted.
Bestyrelsen har derfor besluttet at opsætte lågen nu, da sikkerheden for beboerne og deres ejendele kommer i første række.


5. Ny administrator

Valdal advokatfirma har overtaget administrationen af andelsboligforeningen.

6. Referat: Generalforsamlingen torsdag den 25. april 2019
Årets generalforsamling blev afholdt torsdag den 25. april 2019 kl. 19.00 på Rungsted Gymnasium.
Generalforsamlingen var præget af generel tilfredshed og enighed og blev gennemført på lidt over 3 timer:

–   Formandens beretning blev godkendt

–   Årsregnskabet blev godkendt
–   Andelskronen blev fastsat til 57
–   Driftsbudgettet blev godkendt
–   Boligafgiften holdes uændret

–   Bestyrelsens forslag om udskiftning af plastvinduer
     blev udsat til næste generalforsamling – bestyrelsen fremlægger et detaljeret forslag i 2020
–   Annemette Kroghs m.fl. forslag om låse på yderdøre
     blev vedtaget – bestyrelsen arbejder videre med forslaget samt økonomi og tidsplan
–   En gruppe andelshaveres forslag om låse på yderdøre
     blev frafaldet – var allerede vedtaget, se ovenstående
–   Annemette Kroghs forslag om opsætning af aflåst låge mellem P-plads og petanque banen
     blev vedtaget
–   Annemette Kroghs forslag om rengøring af cykelkældre
     er allerede budgetteret for 2019
–   Leif Vinghofs forslag om vaskeriet som selvstændig regnskabsenhed
     blev videregivet til bestyrelsen til videre bearbejdning
–   Bestyrelsens forslag om valg af Advokatfirmaet Valdal A/S til ny administrator
     blev vedtaget
–   Bestyrelsens forslag om ændring af vedtægternes § 3
     blev vedtaget
–   Bestyrelsens forslag om ændring af vedtægternes § 8
     blev vedtaget
–   Bestyrelsens forslag om ændring af vedtægternes § 9 – vedligeholdelse
     blev ikke vedtaget
–   Bestyrelsens forslag om ændring af vedtægternes § 10
     blev vedtaget
–   Bestyrelsens forslag om ændring af vedtægternes § 11
     blev vedtaget
–   Bestyrelsens forslag om ændring af vedtægternes § 20
     blev vedtaget
–   Bestyrelsens forslag om ændring af husordenen
     blev vedtaget – dog uden afsnittene om radiatorer og vedligeholdelse

Da der var fremmødt 211 andelshavere – og dermed ikke 2/3 af de stemmeberettigede – skal de vedtagne ændringer af vedtægterne endeligt vedtages på en ekstraordinær generalforsamling, som indkaldes snarest.

–   Bestyrelsesformand Niels Stærup blev genvalgt
–   Thomas Christiansen og Harald Queseth blev genvalgt til bestyrelsen
–   Jane Heller og Peter Henningsen var ikke på valg og fortsætter i bestyrelsen
–   Bestyrelsessuppleanterne Jakob Hagen og Philip Fullerton blev genvalgt

Lukket for kommentarer.