Seneste nyt

Opdateret 21. november 2019
Andelskronen = 57


 

  1. Generalforsamling afholdes den 21. april 2020

  2. Informationsmøde afholdes den 23. januar 2020

  3. De første dørtelefoner er sat i drift

  4. Tricktyverier i Opnæsgård

  5. YouSee abonnement

  6. Nu skal der bruges PBS til betaling af husleje

  7. Regnvandsprojektet gennemgået efter ét års drift

  8. Træfældning

  9. Referat: Generalforsamlingen torsdag den 25. april 2019

 

1. Generalforsamling
Generalforsamling afholdes tirsdag den 21. april 2020 på Rungsted Gymnasium fra kl. 19.00 til kl. 22.00.

2. Informationsmøde
Informationsmøde for andelshavere afholdes torsdag den 23. januar 2020 i festlokalet på Alsvej fra kl. 19.00 til kl. 21.00.

3. De første dørtelefoner er sat i drift
Dørtelefoner og adgangskontrol er sat i drift i uge 47 i de små blokke samt i nr. 31 til 43 i den lange blok.
De resterende dørtelefoner i den lange blok sættes i drift i løbet af uge 48.
Herefter kommer turen til Alsvej – tidspunkterne vil blive meddelt separat.

4. Tricktyverier i Opnæsgård
Mandag den 11. november ved frokosttid ringede en mand på døren hos en beboer i nr. 63.
Han fortalte, at han skulle kontrollere vandforsyningen, da der var konstateret vandskade under lejligheden.
Beboeren lukkede ham ind, men fattede mistanke og fik ham smidt ud.
Efterfølgende fandt han ud af, at stuen var gennemrodet og der var stjålet forskellige effekter plus kontanter.
Politiet arbejder med sagen.

Lørdag den 16. november ved frokosttid ringede en kvinde på døren hos en beboer i nr. 67 og fortalte, at hun var hjemmehjælper.
Beboeren lukkede hende ind, hvorefter kvinden førte hende ud i køkkenet, hvor hun påstod, at opvaskemaskinen var gået i stykker.
Beboeren hørte lyde fra stuen og smed kvinden ud – men fandt efterfølgende ud af, at der var stjålet kontanter.
Politiet arbejder med sagen.

5. YouSee abonnement
Beboere, der måtte ønske at fravælge YouSee, kan i stedet vælge en individuel aftale med en anden TV- og internetudbyder.
Man skal dog være opmærksom på, at det ikke er tilladt at opsætte egne antenner eller paraboler udvendig på bygningen.

6. Nu skal der bruges PBS til betaling af husleje
Som vedtaget på generalforsamlingen skal man fremover anvende PBS til betaling af husleje.


7. Regnvandsprojektet gennemgået efter ét års drift
Regnvandsprojektet blev afsluttet sidste år, og der er nu foretaget en evaluering efter ét års drift.
Vandsepareringen fungerer efter hensigten, og der er ikke konstateret skader som følge af regn i det forløbne år.
Nogle områder trænger til gensåning af græs, hvilket vil ske i løbet af efteråret.
Der foretages også genplantning af udgåede laurbærkirsebær.

8. Træfældning
Der er fældet en del træer i hegnet mod bebyggelsen på Højskolevej og Gl. Vallerødvej.
Dette er sket for at sikre, at vores beplantning ikke generer beboerne urimeligt.
Der er også fældet træer i området ved Netto.
Senere vil der også blive fældet træer ved de korte blokkes parkeringspladser, da træerne vokser ud over parkeringsarealet.

9. Referat: Generalforsamlingen torsdag den 25. april 2019
Årets generalforsamling blev afholdt torsdag den 25. april 2019 kl. 19.00 på Rungsted Gymnasium.
Generalforsamlingen var præget af generel tilfredshed og enighed og blev gennemført på lidt over 3 timer:

–   Formandens beretning blev godkendt

–   Årsregnskabet blev godkendt
–   Andelskronen blev fastsat til 57
–   Driftsbudgettet blev godkendt
–   Boligafgiften holdes uændret

–   Bestyrelsens forslag om udskiftning af plastvinduer
     blev udsat til næste generalforsamling – bestyrelsen fremlægger et detaljeret forslag i 2020
–   Annemette Kroghs m.fl. forslag om låse på yderdøre
     blev vedtaget – bestyrelsen arbejder videre med forslaget samt økonomi og tidsplan
–   En gruppe andelshaveres forslag om låse på yderdøre
     blev frafaldet – var allerede vedtaget, se ovenstående
–   Annemette Kroghs forslag om opsætning af aflåst låge mellem P-plads og petanque banen
     blev vedtaget
–   Annemette Kroghs forslag om rengøring af cykelkældre
     er allerede budgetteret for 2019
–   Leif Vinghofs forslag om vaskeriet som selvstændig regnskabsenhed
     blev videregivet til bestyrelsen til videre bearbejdning
–   Bestyrelsens forslag om valg af Advokatfirmaet Valdal A/S til ny administrator
     blev vedtaget
–   Bestyrelsens forslag om ændring af vedtægternes § 3
     blev vedtaget
–   Bestyrelsens forslag om ændring af vedtægternes § 8
     blev vedtaget
–   Bestyrelsens forslag om ændring af vedtægternes § 9 – vedligeholdelse
     blev ikke vedtaget
–   Bestyrelsens forslag om ændring af vedtægternes § 10
     blev vedtaget
–   Bestyrelsens forslag om ændring af vedtægternes § 11
     blev vedtaget
–   Bestyrelsens forslag om ændring af vedtægternes § 20
     blev vedtaget
–   Bestyrelsens forslag om ændring af husordenen
     blev vedtaget – dog uden afsnittene om radiatorer og vedligeholdelse

Da der var fremmødt 211 andelshavere – og dermed ikke 2/3 af de stemmeberettigede – blev de vedtagne ændringer af vedtægterne
endeligt vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling, der blev afholdt den 12. juni 2019.

–   Bestyrelsesformand Niels Stærup blev genvalgt
–   Thomas Christiansen og Harald Queseth blev genvalgt til bestyrelsen
–   Jane Heller og Peter Henningsen var ikke på valg og fortsætter i bestyrelsen
–   Bestyrelsessuppleanterne Jakob Hagen og Philip Fullerton blev genvalgt

Lukket for kommentarer.