Seneste nyt

Opdateret 29. juni 2021
Andelskronen = 64


 

  1. Generalforsamling 2021

  2. Vinduesprojektet sat i gang

  3. Rengøring i opgangene

  4. Mange rotter fundet i lejlighed

  5. Resultat af skriftlig generalforsamling 2021

 

1. Generalforsamling 2021
Som følge af restriktionerne i forbindelse med Covid-19 pandemien blev vi igen i år nødt til at afholde en skriftlig generalforsamling om de ting,
der er afgørende for, at andelsboligforeningen kan fungere på lovlig vis.
Der vil snarest muligt blive afholdt en generalforsamling på normal vis, når forholdene tillader det – vi håber, det bliver i oktober 2021.
På denne generalforsamling vil alle de ting, som ikke allerede er dækket på den skriftlige generalforsamling blive behandlet – bl.a. vil indkomne forslag,
evt. nyopstillede til bestyrelse etc. blive sat til afstemning.


2. Vinduesprojektet sat i gang
Den entreprenør, der skal stå for udskiftning af vinduer i bebyggelsen, er valgt, og projektet er sat i gang.
Første etape er udskiftning af vinduer på Alsvej, der forventes påbegyndt i løbet af august måned.
Udskiftning af vinduer i blokkene påbegyndes i 2022.
De berørte beboere vil løbende blive informeret om projektets forløb.


3. Rengøring i opgangene
Trapper og trappegange renholdes af ejendommen.
Beboeren skal renholde sin entredør, dørkarme og dørmåtte.
For at gøre rengøringen mere effektiv, bedes beboerne flytte deres dørmåtte, så rengøringspersonalet kan komme til at rengøre hele gulvfladen.
Arbejdstilsynet tillader ikke, at måtterne flyttes af personalet, der i værste fald skal flytte 12 måtter pr. opgang.


4. Mange rotter fundet i lejlighed

Vi har desværre mange rotter på vores område – én af de vigtigste grunde til det store antal er fuglefodringen.
Senest er der fundet en rotterede med 12 rotter i rørskakten bag et toilet i en lejlighed i den lange blok.
Lad venligst være med at fodre fuglene – rotterne lever godt af foderet!


5. Resultat af skriftlig generalforsamling 2021
Der blev modtaget 252 stemmeafgivelser ud af 499 stemmeberettigede, hvilket giver en stemmeprocent på 50,5.
Alle 8 afstemningspunkter blev vedtaget med overvældende majoritet (mere end 90%), hvilket vil sige, at

– Formandens beretning blev godkendt
– Årsregnskabet blev godkendt
– Andelskronen blev fastsat til 64, gældende fra den 29. juni 2021
– Driftsbudgettet blev godkendt
– Boligafgiften holdes uændret
– Niels Stærup blev genvalgt som formand
– Thomas Christiansen blev genvalgt til bestyrelsen
– Harald Queseth blev genvalgt til bestyrelsen

Lukket for kommentarer.