Seneste nyt

Opdateret 9. april 2019
Andelskronen = 53


 

  1. Generalforsamling 2019 afholdes 25. april

  2. Udsugningsventiler – udskiftning i fuld gang

  3. Hjertestarterkursus afholdes 15. maj

  4. Indbrud og tricktyverier

  5. Blødgøringsanlæg sat i drift i hele bebyggelsen

  6. Referat: Generalforsamlingen onsdag den 18. april 2018

 

 

1. Generalforsamling 2019
Der afholdes generalforsamling for andelshavere torsdag den 25. april 2019 kl. 19.00 på Rungsted Gymnasium.

 

2. Udsugningsventiler bliver udskiftet og justeret
Ifølge det gældende bygningsreglement skal der være mekanisk udsugning på mindst 50 kubikmeter pr. time i alle WC-, bade- og køkken-rum.
De gamle ventilatorer var nedslidte, og kunne ikke leve op til kravene.
Samtidig trængte aftrækskanalerne til rensning og udsugningsventilerne i de enkelte rum skulle justeres.
Ventilatorerne på tagene er udskiftet, lige som aftrækskanalerne er blevet renset.
En gennemgang viste, at der var installeret mange forskellige typer af udsugnings-ventiler – samt at nogle af disse af forskellige grunde var umulige at justere.
Det betyder, at det ikke er muligt at balancere udsugningen i lejlighederne korrekt.

Det er derfor besluttet at udskifte alle udsugningsventiler – udskiftningen er nu i fuld gang.
Der er konstateret lavere støjniveau og bedre indeklima i de lejligheder, der allerede har fået de nye ventiler.

En forudsætning for renoveringen af udsugningssystemerne er, at håndværkerne skal have adgang til alle lejligheder.
Man skal således sørge for, at der er adgang til lejligheden, hvis man ikke selv er hjemme.
Det kan ske ved at deponere nøgle hos inspektøren eller træffe aftale med andre om at sørge for adgang.
Hvis der ikke er adgang til en lejlighed, vil der blive skaffet adgang ved politiets hjælp og på beboerens regning.

Der skal også være fri adgang til udskiftning af udsugningsventilerne.
Hvis dette ikke er tilfældet, skal beboeren dække udgifterne til projektets forsinkelse.

Der er udsendt separat meddelelse til alle lejligheder vedrørende renovering og tidsplan.

 

3. Hjertestarterkursus afholdes onsdag den 15. maj kl. 17.00 i festlokalet på Alsvej
Der er placeret hjertestartere i opgangene 9, 21, 43, 57, 75 og Alsvej 4B.
Hjertestarterne er 100% “idiotsikre” – men man skal selvfølgelig vide, hvad man skal gøre ved personer med hjertestop.
I en kritisk situation vil der altid blive tilkaldt flere, så de kan hjælpe hinanden, indtil en ambulance kommer frem.

Er du interesseret, kan du melde dig ved at lægge navn, adresse, e-mail og telefonnummer på inspektørkontoret.
Der følger intet ansvar eller forpligtelser med – ud over at man er villig til at hjælpe, hvis man har mulighed for det.

 

4. Indbrud og tricktyverier
Marts 2019:
Der er natten til den 31. marts begået indbrud i en lejlighed i Opnæsgård.
Tyvene skaffede sig adgang via altanen og stjal sølvtøj.
Politiet behandler sagen.

Marts 2019: Mandag 18. marts omkring kl. 16.30 ringede det ifølge Nordsjællands Politi på en dør til en lejlighed i Opnæsgård.
Udenfor stod en kvinde, som gerne ville have den 89-årige kvindelige beboer til at skrive under på en klage over,
at hjemmeplejen efterlod cigaretskod udenfor opgangen.
Kvinden lokkede den ældre kvinde hen til et vindue, hvorefter en anden person gennemrodede lejligheden.
Politiet behandler sagen.

November 2018: Der er natten til den 29. november begået indbrud i én af lejlighederne i de korte blokke, mens beboeren var ude.
Politiet behandler sagen.

November 2018: En beboer i den lange blok kiggede ud af sin dørspion onsdag den 14. november kl. 11.25.
Foran naboens dør stod to maskerede mænd og forsøgte at bryde døren op med en skruetrækker.
Politiet behandler sagen.

Oktober 2018: Der er i oktober måned også begået indbrud i en lejlighed på 2. sal i den lange blok.
Hoveddøren blev brudt op og lejligheden endevendt.
Politiet behandler sagen.

Nabohjælp er en god og effektiv måde at forebygge indbrud på.
Vi skilter med ’Nabohjælp’ i vores område og ved alle indgangspartier.
Men beboernes medvirken til at observere, hvad der foregår, er det vigtigste – hvis man ser noget mistænkeligt, så ring 114 og informér politiet.

 

5. Blødgøringsanlæg sat i drift i hele bebyggelsen
Kalkindholdet i vandet er blevet reduceret til ca. det halve.
Der er stadig kalk i vandet, bare ikke så meget som tidligere, hvor kalkindholdet var temmelig højt.

Kalk og fluorindholdet i vandet er forskelligt rundt om i Danmark.
I Nord- og Midtjylland er kalk og fluorindholdet lavere end i resten af landet.
På Sjælland er vandets kalkindhold væsentligt højere, hvilket har en negativ effekt på miljøet,
da der skal bruges mere vand, elektricitet og skrappe kemikalier til at komme af med kalkaflejringer i diverse husholdningsmaskiner.

Hovedstadsområdets forsyningsselskab HOFOR vil derfor blødgøre vandet for at mindske kalkindholdet.
I 2017 blev Brøndbyvester vandværk som det første ombygget til blødgøring, og frem til 2024 vil 8 kommuner i hovedstadsområdet få blødgøringsanlæg.
Da der p.t. ikke er tilsvarende planer for Hørsholm, har vi valgt at blødgøre vandet selv.

Der er imidlertid en effekt, man skal være opmærksom på:
Når man reducerer kalkindholdet i drikkevandet, betyder det også mindre fluorid i vandet – og det øger risikoen for huller i tænderne.
Kommuner med blødt vand og lavt fluorindhold har historisk set haft højere forekomst af huller i tænderne, end kommuner med hårdt vand.

Tandlæger råder folk i områder med blødt vand til at være omhyggelige med mundhygiejnen og bruge tandpasta med fluorid.

 

6. Referat: Generalforsamlingen onsdag den 18. april 2018
Årets generalforsamling blev afholdt onsdag den 18. april 2018 kl. 19.00 på Rungsted Gymnasium.
Generalforsamlingen var præget af generel tilfredshed og enighed og blev gennemført på kun 2 timer:

–   Formandens beretning blev godkendt

–   Årsregnskabet blev godkendt
–   Andelskronen blev fastsat til 53
–   Driftsbudgettet blev godkendt
–   Boligafgiften holdes uændret

–   Bestyrelsens forslag om udskiftning af ventilatorer til udsugning (på tagene) blev vedtaget (påbegyndt)
–   Bestyrelsens forslag om installation af anlæg til fjernelse af kalk i brugsvandet blev vedtaget (udført)
–   Bestyrelsens forslag om rensning af bebyggelsens facader blev vedtaget (udført)
–   Bestyrelsens forslag om renovation af indgangspartierne med sikkerhedsruder af termoglas blev vedtaget (udført)
–   Bestyrelsens forslag om ændringer i husordenen blev vedtaget (udført)
–   Povl Flamands forslag om opsætning af låge med lås i hegnet ved skovstien til Alsvej blev vedtaget (udført)
–   Caroline Gullevs forslag om garanti på behandlingstid ved konstatering af skimmelsvamp blev ikke vedtaget

–   Jane Heller, Peter Henningsen og Harald Queseth blev genvalgt til bestyrelsen
–   Bestyrelsesformand Niels Stærup og bestyrelsesmedlem Thomas Christiansen var ikke på valg og fortsætter i bestyrelsen
–   Bestyrelsessuppleanter blev efter lodtrækning: 1) Jakob Hagen og 2) Philip Fullerton

Lukket for kommentarer.