Seneste nyt

Opdateret 5. oktober 2021
Andelskronen = 64


 

  1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes 27. oktober 2021

  2. Mød en medarbejder fra Qvortrup på inspektørkontoret

  3. YouSee bussen kommer på besøg

  4. Mange rotter fundet i lejlighed

  5. Resultat af skriftlig generalforsamling 2021

 

1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes 27. oktober 2021
Der afholdes ekstraordinær generalforsamling i andelsboligforeningen
onsdag den 27. oktober 2021 kl. 19:00 på Rungsted Gymnasium.
Materiale fremsendes til alle andelshavere inden mødet.

Som følge af omstændighederne i forbindelse med foreningens seneste generalforsamlinger,
kan der indsendes forslag til denne ekstraordinære generalforsamling.
Forslag kan sendes på mail via A/B’s hjemmeside via modulet kontakt / kontaktform eller pr. brev til formand Niels Stærup, Opnæsgård 57, 1. tv.
Forslagene skal være fremsendt senest lørdag den 11. september 2021.
Bemærk at forslag, som omfatter økonomi, skal være ledsaget af et finansieringsoplæg.

Tidligere fremsendte forslag bliver automatisk taget med til behandling på den ekstraordinære generalforsamling.


2. Mød en medarbejder fra Qvortrup på inspektørkontoret
Tirsdagene 12. oktober, 10. november og 14. december kan man i tidsrummet 9.00 – 10.30 møde en medarbejder fra Qvortrup på inspektørkontoret.
Der er ikke tid til længere sagsbehandling af konkrete sager på disse møder, men der vil være tid til at få svar på korte spørgsmål – f.eks. vedrørende
salg af andel, boligafgift, regler i foreningen etc.
Hvis der er spørgsmål, som kræver en længere udredning, er det altid muligt at ringe eller skrive til vores administrator.


3. YouSee bussen kommer på besøg
Tirsdag den 12. oktober og onsdag den 3. november får vi besøg af Yousee bussen, der vil holde ud for nr. 59 (12.10.)  og nr. 85 (3.11.)
i tidsrummet 14.00 – 18.00. Hér kan man få svar på spørgsmål – og måske har YouSee også nogle gode tilbud med …


4. Mange rotter fundet i lejlighed

Vi har desværre mange rotter på vores område – én af de vigtigste grunde til det store antal er fuglefodringen.
Senest er der fundet en rotterede med 12 rotter i rørskakten bag et toilet i en lejlighed i den lange blok.
Lad venligst være med at fodre fuglene – rotterne lever godt af foderet!


5. Resultat af skriftlig generalforsamling 2021
Der blev modtaget 252 stemmeafgivelser ud af 499 stemmeberettigede, hvilket giver en stemmeprocent på 50,5.
Alle 8 afstemningspunkter blev vedtaget med overvældende majoritet (mere end 90%), hvilket vil sige, at

– Formandens beretning blev godkendt
– Årsregnskabet blev godkendt
– Andelskronen blev fastsat til 64, gældende fra den 29. juni 2021
– Driftsbudgettet blev godkendt
– Boligafgiften holdes uændret
– Niels Stærup blev genvalgt som formand
– Thomas Christiansen blev genvalgt til bestyrelsen
– Harald Queseth blev genvalgt til bestyrelsen

Lukket for kommentarer.