Andelsboligforening

En andelsboligforening er en forening, der har til formål at erhverve, eje og drive en ejendom til beboelse for andelsboligforeningens medlemmer.
Den enkelte andelshaver ejer således ikke sin bolig, men ejer en andel i foreningen og har i den forbindelse fået brugsretten til en bolig.


Bopælspligt
I A/B Opnæsgård er der bopælspligt – dvs. at den, der køber en andel i foreningen, også skal bo i den lejlighed, der er erhvervet brugsret til.
Med bestyrelsens godkendelse kan det dog tillades, at man efter 12 måneders beboelse fremlejer boligen i en begrænset periode, når andelshaverens fravær er midlertidigt og skyldes sygdom, forretningsrejse, studieophold, midlertidig forflyttelse el. lign.
Fremlejeren og fremlejeperioden skal godkendes af bestyrelsen.

Fællesskab
Andelsboligforeningen er et demokratisk fællesskab, hvor det er flertallet, der bestemmer hvilke regler, der skal gælde for foreningen og dens medlemmer.
Disse regler er nedfældet i foreningens vedtægter og husorden, der er vedtaget af et flertal på generalforsamlingen.

Generalforsamlingen er andelsboligforeningens højeste myndighed.


Bestyrelse, inspektør og administration

Til at varetage driften af foreningen vælger generalforsamlingen en bestyrelse, der bl.a. har til opgave at sørge for finansiering, drift og vedligeholdelse af ejendommen samt at foreningens vedtægter, husorden, budgetter etc. bliver overholdt.
Bestyrelsen skal bl.a. godkende nye medlemmer, eventuelle fremlejere, husdyrhold og forbedringer i boligen.

De praktiske opgaver i forbindelse med drift og vedligeholdelse af ejendommen forestås af ejendommens inspektør.

De administrative opgaver som huslejeregnskab, kontrakter etc. er udliciteret til et ejendomsadministrationsselskab.

Lukket for kommentarer.