Selskabslokale

Lokalet har plads og service til 50 personer og kan kun lejes af beboere i Opnæsgård – og må kun benyttes, såfremt beboeren selv deltager i det arrangement, som lokalet er lejet til.

Beboeren hæfter for alle skader, der eventuelt sker i forbindelse med leje af lokalet. Udgiften til genanskaffelser og reparation af service og inventar, opkræves hos beboeren.

Priserne er p.t. kr. 30,00 pr. servicedel og kr. 20,00 pr. glas.

Inden afleveringen af lokalet skal lejeren sørge for

  • at alt service er vasket op og stillet på plads i service skabene
  • at inventaret er rengjort
  • at borde og stole stilles, som de stod ved overtagelsen af lokalet
  • at vinduerne lukkes og haspes, lokalet og garderoben aflåses

Lejeaftale for hverdage:

Den dag, lejeaftalen omhandler, kan lejeren disponere over det lejede i tidsrummet fra kl. 10.00 til næste dag kl. 08.00.

Lejeaftale for weekend:

Den weekend, lejeaftalen omhandler, kan lejeren kan disponere over lokalet fra lørdag kl. 10.00 til mandag kl. 08.00

Bemærk venligst, at det IKKE er muligt at leje en enkelt dag i weekenden.

Lyset i lokalet afbrydes automatisk kl. 24.00.

Der skal udvises størst muligt hensyn til beboerne i boligerne over selskabslokalet, hvorfor det ikke er tilladt at spille musik i lokalet udover lettere ”taffelmusik” og akkompagnement til festsange. Børn, der deltager i selskabet, må ikke lege på trappegangen og i elevatorerne.

Det er vigtigt, at eventuel udsmykning med flag etc. – såvel inde som ude – fjernes efter endt brug heraf.

Tilsidesættelse af ordensreglementet vil medføre fremtidig udelukkelse fra leje af selskabslokalet.

Lukket for kommentarer.