Cookie- og privatlivspolitik

Privatlivspolitik for A/B Opnæsgård

Formålene med behandling af personoplysninger

Andelsboligforeningen behandler personoplysninger om dig for at varetage administrationen af dit lejemål, ejendommens drift og foreningens interesser.
Oplysningerne er nødvendige for at opfylde den aftale, vi har med dig om boligen, hvilket er et lovligt formål, der ikke kræver samtykke.
Vi kan endvidere behandle personoplysninger om dig for at opfylde lovkrav eller for at fastlægge eller imødegå et retskrav.
Andelsboligforeningen behandler kun de oplysninger om dig, som vi skal bruge for at opfylde vores formål.

Kategorier af personoplysninger

Vi bruger som udgangspunkt kun almindelige personoplysninger, herunder dit navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og kontonummer.
Vi kan bruge oplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse, f.eks. dit CPR-nummer i hvidvasksammenhæng eller oplysninger om strafbare forhold i forbindelse med sager om overtrædelse af foreningens vedtægter eller husorden.
Vi kan bruge følsomme oplysninger, f.eks. helbredsoplysninger i forbindelse med tilretninger af boligen på grund af handicap eller alder.

Samtykke

Hvis vi gerne vil indsamle oplysninger om dig, som ikke er nødvendige for at opfylde vores formål, anmoder vi om dit samtykke.
Det kan f.eks. være brug af billeder fra et socialt arrangement i foreningen.
Hvis vi har brug for dit samtykke, har du også mulighed for at sige nej, og du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at kontakte bestyrelsen.

Videregivelse

Vi videregiver kun oplysninger om dig, hvis det er nødvendigt, enten på grund af lovgivning eller hvis foreningen har en berettiget interesse, der overstiger hensynet til dig – f.eks. til Valdal Advokatfirma og forsyningsvirksomheder i forbindelse med forbrugsregnskaber og flytninger.
Andelsboligforeningen har som dataansvarlig indgået databehandlingsaftale med Qvortrup Administration A/S, der respekterer persondatalovens bestemmelser.

Opdatering af oplysninger

De personoplysninger, vi har om beboerne, skal være korrekte.
Vi beder dig derfor om at meddele, hvis du f.eks. skifter e-mailadresse, telefonnummer eller kontonummer.

Sletning af oplysninger

Vi sletter personoplysninger om dig, når vi ikke længere har brug for dem, f.eks. fordi du er fraflyttet foreningen.
Vi har fastsat procedurer for, hvornår vi sletter dine personoplysninger.
Selvom du er fraflyttet, kan dit navn fortsat fremgå af foreningsdokumenter som generalforsamlingsreferater, bestyrelsesmødereferater og årsregnskaber,
hvis du f.eks. har været valgt til en bestyrelsespost eller en udvalgspost, eller har anmodet om at få ført en udtalelse til referat.
Foreningens bestyrelse vil løbende vurdere, om referater indeholder beslutninger, der fortsat er relevante og nødvendige at kunne dokumentere.

Årsregnskaber og bogføring skal vi opbevare i mindst 5 år.

Dit navn kan også fremgå af andelsbeviset for boligen, som er et vandredokument, der overdrages fra andelshaver til andelshaver.

Sikkerhed

Vi har vedtaget regler for, hvordan vi sikrer de personoplysninger, vi har registreret om dig.
Vi har fastsat procedurer for, at det kun er valgte bestyrelsesmedlemmer, der har adgang til de oplysninger, vi har registreret, medmindre vi er berettigede til at videregive oplysningerne.
I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der medfører en høj risiko for dine rettigheder, f.eks. for identitetstyveri, økonomisk tab eller tab af omdømme, underretter vi dig så hurtigt som muligt.

Dine rettigheder

Alle henvendelser om persondata skal rettes til Qvortrup Administration A/S.
Du har ret til efter anmodning at få følgende oplyst:

  • hvilke oplysninger, vi behandler om dig
  • hvor oplysningerne stammer fra
  • hvad vi bruger dine oplysninger til
  • hvor længe vi behandler dine oplysninger
  • hvem vi videregiver dine oplysninger til

Vi gør opmærksom på, at retten til indsigt kan begrænses af hensyn til beskyttelse af andre personers privatliv.

Du har ret til at få rettet forkerte oplysninger, og til at få dine oplysninger suppleret med yderligere oplysninger, hvis det vil gøre dine personoplysninger mere fuldstændige.

Du har ret til at få slettet dine oplysninger.
Retten til at få slettet oplysninger kan begrænses, f.eks. hvis oplysningen fortsat er nødvendig for at opfylde vores lovlige formål, lovkrav eller for at fastlægge eller imødegå et retskrav.

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine oplysninger, f.eks. hvis du mener, at oplysningerne er forkerte, eller at vi behandler oplysningerne i strid med forordningen.

Hvis betingelserne er opfyldt, har du ret til at modtage egne personoplysninger eller få overført disse personoplysninger til en anden dataansvarlig i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.
Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Cookiepolitik

Dette website udbydes af Andelsboligforeningen A/B Opnæsgård.

Administrator

Qvortrup Administration A/S
Lyngbyvej 28 2. tv
2100 København Ø
Telefon: 35 35 43 00

CVR. 10101247
E-mail: qa@qvortrup-adm.dk
Kontortid: Mandag – torsdag kl. 9.00 – 15.00. Fredag kl. 9.00 – 13.00

Cookies

Dette website anvender cookies til måling af trafik og optimering af sikkerhed og brugervenlighed. En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser og for at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies og de kan ikke indeholde virus.

Så lang tid opbevares cookies

Cookies sletter sig selv efter et vist antal måneder (kan variere), men de fornyes efter hvert besøg.

Sådan sletter du cookies

Se vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering

Sådan undgår jeg cookies?

Hvis du ikke ønsker at modtage cookies kan du blokere dem. Se vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering.

Hvad cookies bruges til på vores website

Cookies anvendes til at føre statistik over hvor antallet af brugere samt optimere sikkerhed og brugervenlighed.

Foreningen forbeholder sig ret til at ændre i Privatlivs- og cookiepolitikken.

Lukket for kommentarer.