Historie

Da Opnæsgård blev andelsboligforening

1. juni 2003 blev Opnæsgård sat til salg efter at have været ejet af Codan og benyttet som udlejningsejendom i 37 år.
Ifølge lovgivningen havde daværende beboere mulighed for at købe ejendommen og stifte en andelsboligforening, hvorfor Codan tilbød ejendommen til lejerne.

Umiddelbart efter at ejendommen blev tilbudt beboerne, etablerede beboerne en arbejdsgruppe, der skulle undersøge forholdene omkring køb af Opnæsgård.

Arbejdsgruppen bestod af 12 medlemmer, og de fik hurtigt sagkyndig assistance fra advokater, byggesagkyndige, arkitekter med flere.
Arbejdsgruppen bedømte i første omgang, at de daværende finansieringsforhold var ufordelagtige – og at stifte en andelsboligforening ville simpelthen blive for dyrt for beboerne.
Samtidig var der ikke helt sikkerhed om, hvorvidt prisen på 426 millioner kr. var den rigtige, idet der ikke på daværende tidspunkt var en interesseret investor, der havde budt på ejendommen.

Der gik over et år – til august 2004 – før beboerne igen hørte nyt om salg af Opnæsgård.

Der var en privat investor fra Jylland, som havde budt 436 millioner for ejendommen.
Herefter gik det meget hurtigt. Beboerne fik igen tilbud om at købe ejendommen i henhold til loven om tilbudspligt og skulle beslutte sig inden for 10 uger.

Arbejdsgruppen fortsatte, hvor de slap året tidligere, og på basis af nye finansieringsmuligheder kunne der udarbejdes et helt nyt budget, som gruppen bedømte kunne være favorabelt for langt de fleste beboere i ejendommen.

Det var nogle hæsblæsende uger med tilstandsrapporter, advokatmøder og information til og fra beboerne i de i alt 574 lejligheder i Opnæsgård. Samtidig var perioden præget af nervøs stemning – ingen vidste, om de var købt eller solgt. Desuden blev det hurtigt tydeligt, at investoren fra det jyske arbejdede ihærdigt på at købe ejendommen, og der blev skrevet meget om Opnæsgård i dag- og ugeblade. Der var mange ting at tage hensyn til.

Andelsboligforeningen blev en realitet den 1. november 2004.
Et flertal af beboerne (65,30 %) valgte at blive andelshavere, og det var nok til, at både lovgivning og finansieringsplan kunne overholdes.

Historien har vist, at det var en god beslutning, der blev truffet – andelsboligforeningen har oplevet en stor værditilvækst, hvilket afspejles i den stadigt øgede værdi af andelskronen.
Ejendommen bliver løbende vedligeholdt – bl.a. er der udskiftet vinduer (3-lags) og faldstammer i alle bygninger. Regnvand bliver nu udledt i søerne i stedet for kloak etc.

Andelsboligforeningen har en robust og sund økonomi, så fremtidsudsigterne er lyse for andelshaverne.

Lukket for kommentarer.