Seneste nyt fra bestyrelsen

Opdateret 13. september 2023

Andelskronen = 75


 

  1. Affaldscontainere flyttes

  2. Omlægning af fliser

  3. Afregning af gas

  4. Brandsikring

  5. Navneskilte i indgangspartierne

  6. Referat af  generalforsamlingen den 26. april 2023

 

1. Affaldscontainere flyttes
De affaldscontainere, der har været placeret direkte ud for indgangspartierne, bliver flyttet ud på parkeringspladserne.
Arbejdet er i gang og forventes afsluttet i løbet af måneden.2. Omlægning af fliser
Omlægningen af fliser på forsiden af den lange bygning er i fuld gang og forventes afsluttet omkring 1. oktober.
Herefter påbegyndes omlægningen af fliser på bagsiden af Alsvej.

 

3. Afregning af gas
Det blev besluttet på generalforsamlingen i april, at de, der anvender gas i husholdningen, skal betale et fast månedligt beløb for dette.
Beløbet på 30,00 kr. vil blive opkrævet fra den 1. oktober, sammen med den løbende boligafgift.
Der afregnes med tilbagevirkende kraft fra den 1. maj 2023.4. Brandsikring
Med udgangspunkt i rapporten vedrørende brandtekniske forhold i Opnæsgård, er der iværksat en række projekter:
– røglemmene i alle opgange bliver justeret og opdateret, så de fungerer efter hensigten og lovens krav
– der udskiftes døre i selskabslokalet, gæsteværelset, vaskeriet og udgangsdøre, hvor det er påkrævet
– i P-kælderen bliver der installeret alarmanlæg, røgudluftning ændres, brandportene ombygges og indgangsporten udskiftes,
   så brandberedskabet har mulighed for at komme ind i P-kælderen i tilfælde af brand.
 


5. Navneskilte i indgangspartier
De gamle navneskilte i indgangspartierne vil blive taget ud af brug.
Der er navneskilte på dørtelefoner og postkasser, der bliver ajourført, når der flytter nye beboere ind.6. Referat af generalforsamling den 26. april 2023

1. Martin Skaarup fra Qvortrup blev valgt til dirigent og Thomas W. Henriksen, ligeledes fra Qvortrup, blev referent.
2. Formandens beretning blev taget til efterretning.
3. Årsregnskabet blev godkendt.
4. Drifts- og likviditetsbudget blev godkendt.

Indkomne forslag:
A.
Bestyrelsens forslag om omlægning af fliser blev vedtaget.
B.
Bestyrelsens forslag om udskiftning af tag på Netto blev vedtaget.
C.
Bestyrelsens forslag om øget brandsikring blev vedtaget.
D.
Bestyrelsens forslag om udskiftning af tørretumblere i vaskeriet blev vedtaget.
E.
Bestyrelsens forslag om ny placering af affaldscontainere blev vedtaget.
F.
Søren Hollesens forslag om ny placering af affaldscontainere blev trukket.
G. Elisabeth Sangills forslag om
     – fjernelse af gule P-skilte blev vedtaget.
     – sortmaling af materielgården blev ikke vedtaget.
     – hæk i stedet for hegn ved nr. 45 – 53 blev ikke vedtaget.
     – arkitektplan for affaldsløsning blev ikke vedtaget.
     – arkitektplan for udskiftning af belysning blev trukket.
H.
Michael Dorns forslag om brug af affaldsskakte blev trukket.
I.
Marianne Baldings forslag om ny udendørsbelysning blev ikke vedtaget.
J
. Christians Herrigs forslag om
     – opdatering af hjemmesiden blev trukket.
     – hjemmearbejde og erhverv i lejlighederne blev trukket.
     – ladestandere til el-biler blev trukket.
K. Bestyrelsens forslag om de grønne områder blev vedtaget.
L.
Anders H. Petersens forslag om de grønne områder blev trukket.
M.
  Annette Tingstads forslag om biodiversitet blev ikke vedtaget.
N.
Martin Engbæk Andersens forslag om markiser blev trukket.
O.
Bestyrelsens forslag om ændring af husordenen vedr. markiser blev vedtaget.
P. Bestyrelsens forslag om ændring af husordenen vedr. affald blev vedtaget.
Q.
Bestyrelsens forslag om ændring af husordenen vedr. afregning af forbrug blev vedtaget.
R.
Bestyrelsens forslag om ændring af husordenen vedr. altaner blev vedtaget.
S.
Bestyrelsens forslag om ændring af husordenen vedr. el- og hybridbiler i P-kælderen blev vedtaget.
T.
Bestyrelsens forslag om ændring af husordenen vedr. indgangspartier og opgange blev vedtaget.
U.
Bestyrelsens forslag om ændring af husordenen vedr. kælderrum blev vedtaget.
V.
Bestyrelsens forslag om ændring af husordenen vedr. vinduer blev vedtaget.

Valg
til bestyrelsen:
Niels Stærup blev genvalgt som formand for bestyrelsen.
Thomas Christiansen blev genvalgt til bestyrelsen.
Harald Queseth blev genvalgt til bestyrelsen.
Michael Dyrbye blev genvalgt til bestyrelsen.

Lukket for kommentarer.