Seneste nyt fra bestyrelsen

Opdateret 18. juni 2024

Andelskronen = 79


 

 1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes 19. juni 2024

 2. Ny inspektør tiltræder 1. juli

 3. Elevator på Alsvej

 4. 20 års jubilæumsfest

 5. Nabostrid

 6. Opnæsgård er privat område

 7. Referat af  generalforsamlingen den 24. april 2024

 


1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes 19. juni 2024
Onsdag den 19. juni klokken 18.30 afholdes en ekstraordinær generalforsamling i festlokalet på Alsvej.
Dagsordenen er endelig vedtagelse af de vedtægtsændringer, der blev vedtaget på den ordinære generalforsamling,
hvor der i.h.t. vedtægterne var for få deltagere til at kunne beslutte vedtægtsændringer.
Der er udsendt indbydelser.


2. Ny inspektør tiltræder 1. juli
Brian Birkling tiltræder som inspektør den 1. juli 2024.  
Brian har de seneste 7 år været ansat hos UBSbolig, hvor han har bestridt stillinger som ejendomsmester, driftsleder og områdeleder.
Vi byder Brian velkommen og ser frem til et godt samarbejde i de kommende år.

Indtil 1. juli ledes inspektørkontoret af en konsulent i samarbejde med bestyrelsen.
Det vil være en stor hjælp, hvis beboerne i perioden frem til 8. juli brugte e-mail til henvendelser til inspektørkontoret.
Der er mange daglige opgaver, der skal passes, så der er ikke mulighed for faste telefon- og træffetider.
Skriv en e-mail. hvis man vil i kontakt med inspektørkontoret – der skal nok komme svar!3. Elevator på Alsvej
En elevator på Alsvej har været ude af drift i en længere periode, da vitale dele i elevatoren er blevet ødelagt ved overbelastning.
Reparationen, der løber op i flere hundrede tusinde kroner, er blevet meget forsinket som følge af mangel på reservedele.
Vi er i løbende kontakt med Kone, men der er mangel på reservedele overalt i Europa, så vi ved p.t. ikke, hvornår elevatoren bliver repareret.
Vi må kraftigt henstille, at man fremover undlader at overbelaste elevatorerne – hvilket bl.a. kan ske, hvis man hopper i dem! 4. 20 års jubilæumsfest
A/B Opnæsgård blev stiftet den 1. november 2004, så vi har i år 20 års jubilæum.
Det markerer vi med et arrangement for alle beboere i Opnæsgård.
Men da november rent vejrmæssigt må forventes at være mindre egnet til udendørs aktiviteter, har vi valgt, at arrangementet afholdes
lørdag den 17. august i tidsrummet 13.00 – 17.00!
Der er udsendt invitationer til arrangementet.5. Nabostrid
Fra tid til anden opstår der stridigheder mellem naboer.
Det kan dreje sig om støj, manglende oprydning, dårlig opførsel – eller blot gemytternes uoverensstemmelse.

Det har siden andelsboligforeningens stiftelse været kutyme, at inspektørkontor, bestyrelse og administration ikke blander sig i stridigheder
mellem enkeltpersoner.

Hvis en beboer er til gene for beboerne i flere lejligheder, kan de, der føler sig generet, i fællesskab fremsende en klage til inspektørkontoret
med angivelse af hvem og hvad, de klager over.
6. Opnæsgård er privat område
Opnæsgård ejes af andelshaverne og er et privat område!
Beboerne afholder alle udgifter i forbindelse med drift og vedligeholdelse af foreningens bygninger, jorde, anlæg, maskiner etc.
Beboerne har derfor også et medansvar for at holde foreningens ejendom i god stand.

Der bliver årligt brugt meget store beløb på at holde ejendommen i god teknisk stand – og vedligeholdt, så Opnæsgård er et rart sted at bo.
Foreningen bliver desværre belastet af helt unødvendige udgifter, når vi skal udbedre skaderne efter “nogen”, som har ment, at de skal forsyne
ejendommen med graffiti, brænde biler af, ødelægge nyanlagte grønne områder, ødelægge borde og bænke etc.
Det er sandsynligvis ikke Opnæsgårds egne beboere, som ødelægger deres egen ejendom …

Der er en del bilejere, som enten arbejder eller bor i nærheden, der har stor glæde af vores parkeringspladser.
Der er også en del hundeejere, der ikke bor i Opnæsgård, som mener sig berettiget til at lade deres hunde løbe løs og besørge på vores områder.
Til gengæld mener en del dem tilsyneladende, at oprydningen efter hundenes efterladenskaber ikke er deres opgave …

Opnæsgårds beboere skal selvfølgelig kunne invitere private venner på besøg.
Men når en enkelt beboer (på alle beboeres vegne) inviterer alle omkringboende til at benytte sig af vores ejendoms faciliteter, må vi sige fra!
7. Referat af generalforsamling den 24. april 2024

 1. Martin Skaarup fra Qvortrup blev valgt til dirigent og Maria Beier Bergholtz, ligeledes fra Qvortrup, blev referent.
  2. Formandens beretning blev taget til efterretning.
  3. Årsregnskab og andelskrone blev godkendt.
  4. Drifts- og likviditetsbudget blev godkendt.
  5. Orientering om nye ejendomsskatteberegninger blev taget til efterretning.

  6. Indkomne forslag:

  A. 
  Bestyrelsens forslag om stigning i bestyrelseshonorar blev vedtaget.
  B. 
  Bestyrelsens forslag om renovering af tagene og opsætning af solceller blev vedtaget.
  C. 
  Bestyrelsens forslag om ændringer i vedtægterne
       1. § 10 forandringer blev vedtaget.
       2. § 15 fremgangsmåde blev vedtaget.
       3. § 20 eksklusion blev vedtaget.
       4. § 23 indkaldelse blev vedtaget.
       5. § 26 bestyrelse blev vedtaget.
  D. Bestyrelsens forslag om ændringer af husordenen
       1. pkt. vedr. affald blev vedtaget.
       2. pkt. vedr. afløb blev vedtaget.
       3. pkt. vedr. cykler og knallerter blev vedtaget.
       4. pkt. vedr. husdyr blev vedtaget.
       5. pkt. vedr. støj blev ikke vedtaget.
       6. pkt. vedr. parkeringspladser til handicappede blev vedtaget.
       7. pkt. vedr. skadedyr blev vedtaget.
       8. pkt. vedr. udskiftning af døre og vinduer blev vedtaget.
  E. Annemette Kroghs forslag om genopsætning af gule skilte blev vedtaget.
  F. Annemette Kroghs
  forslag om ændring af husordenen vedr. kælderrum blev vedtaget.
  G
  . Marianne Baldings forslag om udskiftning af udendørslamper blev vedtaget.
  H. Mette Clemmensens forslag om forbedret udsyn ved Alsvej blev vedtaget.
  I. Søren Hollesens forslag om ingen varmesænkning i sommerperioden blev trukket.
  J
  . Sonja Kilfelt Queseths forslag genopsætning af låger mod Alsvej blev ikke vedtaget.
  K. Michael Bang Pedersens forslag om gas og grill på altaner blev ikke vedtaget.
  L. Martin Herringstad Engbæks
  forslag om opsætning af ladestandere blev trukket.

  Valg
   til bestyrelsen:
  Peter Henningsen blev genvalgt til bestyrelsen.
  Jeanett Storkholm Chrisdam blev genvalgt til bestyrelsen.
  Povl Flamand blev genvalgt til bestyrelsen.
  Michael Dyrbye er udtrådt af bestyrelsen og blev valgt til suppleant.

Lukket for kommentarer.