Seneste nyt

Opdateret 21. marts 2023

Andelskronen = 72


 

  1. Generalforsamling 2023

  2. Affaldskurve nedtages

  3. Ny FaceBook gruppe for Opnæsgård og Alsvej

  4. Affaldscontainere opstillet og taget i brug

  5. Referat af  generalforsamlingen den 27. april 2022

 

1. Generalforsamling 2023
Generalforsamlingen bliver afholdt på Rungsted Gymnasium onsdag den 26. april kl. 19.00.
Bestyrelsen håber på et stort fremmøde, da der er en hel del vigtige forslag at tage stilling til.2. Affaldskurve nedtages
På baggrund af, at affaldsmængden i affaldskurvene på parksiden er tredoblet og affaldskurvene er blevet benyttet til deponering af usorteret affald og madaffald, har bestyrelsen besluttet, at disse affaldskurve skal nedtages.3. Ny FaceBook gruppe for Opnæsgård og Alsvej
En kreds af beboere har oprettet en ny FaceBook gruppe til lokal kommunikation om løst og fast for beboere i Opnæsgård og på Alsvej.

Bemærk venligst, at bestyrelsen ikke har noget med denne gruppe at gøre – og ikke bruger sociale medier til meddelelser fra bestyrelsen.
De vil enten fremgå af denne hjemmeside eller blive omdelt på skrift.4. Affaldscontainere opstillet og taget i brug
Affaldscontainerne til det nye sorteringssystem er blevet opstillet i bebyggelsen efter anvisninger fra kommunen.

Sorteret affald skal deponeres i de opstillede containere:
– plast / drikke- og madkartoner
– papir
– pap
– glas
– metal
– madaffald / afskårne blomster
– restaffald

Følgende affald skal afleveres på genbrugspladsen:
– elektronik / kabler, elpærer, lysstofrør o. lign.
– batterier
– hærdet glas, keramik, porcelæn, krystalglas, spejle og vinduesglas
– hård plast
– spraydåser / trykflasker
– bøger
– haveaffald / potteplanter
– farligt affald, kemikalier og maling

Medicin-emballage og -rester skal afleveres på apoteket.

Det er ikke tilladt at opbevare affald på altaner, i opgange eller indgangspartier.

Bestyrelsen forsøger p.t. at indgå en ny aftale med kommunen, så affaldscontainerne kan placeres, så de skæmmer bebyggelsen mindre.5. Referat af generalforsamling den 27. april 2022
1. Martin Skaarup fra Qvortrup blev valgt til dirigent og Thomas W. Henriksen, ligeledes fra Qvortrup, blev valgt til referent.
2. Formandens beretning blev godkendt – punktet med forhøjelse af budget til afregning af timeforbrug i bestyrelsen blev slettet.
3. Årsregnskabet blev godkendt.
4. Drifts- og likviditetsbudget blev godkendt.

Indkomne forslag:
A.
Bestyrelsens forslag om affaldssorteringsanlæg blev vedtaget.
B.
Bestyrelsens forslag om ændring af vedtægternes § 7 blev ikke vedtaget med 2/3 flertal.
C.
Bestyrelsens forslag om ændring af vedtægternes § 20 blev ikke vedtaget med 2/3 flertal.
D.
Bestyrelsens forslag om ændringer af husordenen blev vedtaget.
E.
Vibeke og Nikolaj Jensens forslag om en vedligeholdelsesplan blev vedtaget.
F.
  Annette Tingstad med fleres forslag om biodiversitet blev vedtaget.
G.
Peter Klempel med fleres forslag om kompensation på varmeregningen blev trukket tilbage, da bestyrelsen vil lade lejlighederne gennemgå efter de vedtagne forbedringer.
H.
Martin Fiskers forslag om orientering om honorarfordeling i bestyrelsen i 2020 blev ikke vedtaget.

Valg til bestyrelsen:
Peter Henningsen blev genvalgt til bestyrelsen.
Povl Flamand blev genvalgt til bestyrelsen.
Jeanett Chrisdam blev genvalgt til bestyrelsen.
Michael Dyrbye blev genvalgt som suppleant.

Lukket for kommentarer.