Seneste nyt fra bestyrelsen

Opdateret 1. februar 2024

Andelskronen = 75


 

  1. Inspektør Michael B. Hagel fratræder 29. februar 2024

  2. Ny ejendomsvurdering af Opnæsgård på vej

  3. Opnæsgård er privat område

  4. Haveaffald må ikke komme i containerne

  5. 20 års jubilæum i 2024

  6. Referat af  generalforsamlingen den 26. april 2023

 

1. Inspektør Michael B. Hagel fratræder den 29. februar 2024
Inspektør Michael B. Hagel har opsagt sin stilling til fratræden den 29. februar.

Bestyrelsen søger nu en ny inspektør til tiltræden hurtigst muligt.
Indtil en ny inspektør er ansat, varetages inspektørens opgaver af Lars Schjerlund i samarbejde med bestyrelsen.
Lars Schjerlund driver virksomhed inden for ejendomsservice og kender Opnæsgård særdeles godt, da vi har samarbejdet med ham i en årrække i forbindelse med ferier og tilkald.2. Ny ejendomsvurdering af Opnæsgård på vej
Bestyrelsen er af vores administrator, Qvortrup, blevet informeret om, at den nye ejendomsvurdering er på trapperne.
I lighed med en lang række andre erhvervsejendomme vil vurderingen af Opnæsgård formentlig stige kraftigt.

Bestyrelsen har fået nogle foreløbige tal – og finder beregningsgrundlaget helt urimeligt.
Hvis denne vurdering fastholdes, vil vores ejendomsskatter stige betragteligt.

Bestyrelsen vil derfor søge hjælp hos andelsboligforeningernes brancheorganisation.
Vi vil protestere over beregningsgrundlaget og på enhver tænkelig måde forsøge at afbøde eventuelle økonomiske konsekvenser for andelshaverne.
Bestyrelsen følger sagen meget nøje og vil holde andelshaverne løbende orienteret om udviklingen.3. Opnæsgård er privat område
Opnæsgård ejes af andelshaverne og er et privat område!
Beboerne afholder alle udgifter i forbindelse med drift og vedligeholdelse af foreningens bygninger, jorde, anlæg, maskiner etc.
Beboerne har derfor også et medansvar for at holde foreningens ejendom i god stand.

Der bliver årligt brugt meget store beløb på at holde ejendommen i god teknisk stand – og vedligeholdt, så Opnæsgård er et rart sted at bo.
Foreningen bliver desværre belastet af helt unødvendige udgifter, når vi skal udbedre skaderne efter “nogen”, som har ment, at de skal forsyne
ejendommen med graffiti, brænde biler af, ødelægge nyanlagte grønne områder, ødelægge borde og bænke etc.
Det er sandsynligvis ikke Opnæsgårds egne beboere, som ødelægger deres egen ejendom …

Der er en del bilejere, som enten arbejder eller bor i nærheden, der har stor glæde af vores parkeringspladser.
Der er også en del hundeejere, der ikke bor i Opnæsgård, som mener sig berettiget til at lade deres hunde løbe løs og besørge på vores områder.
Til gengæld mener en del dem tilsyneladende, at oprydningen efter hundenes efterladenskaber ikke er deres opgave …

Opnæsgårds beboere skal selvfølgelig kunne invitere private venner på besøg.
Men når en enkelt beboer (på alle beboeres vegne) inviterer alle omkringboende til at benytte sig af vores ejendoms faciliteter, må vi sige fra!
4. Haveaffald må ikke komme i containerne
Haveaffald, potteplanter og lignende må ikke komme i affaldscontainerne – det skal deponeres på genbrugspladsen.5. 20 års jubilæum i 2024
1. november 2024 er det 20 år siden, andelsboligforeningen blev stiftet.
Det kunne vi overveje at markere – enten på dagen eller på et tidligere tidspunkt med (formodningsvis) bedre vejr.
Skriv til bestyrelsen, hvis du har idéer til, hvordan vi kan markere jubilæet.6. Referat af generalforsamling den 26. april 2023

1. Martin Skaarup fra Qvortrup blev valgt til dirigent og Thomas W. Henriksen, ligeledes fra Qvortrup, blev referent.
2. Formandens beretning blev taget til efterretning.
3. Årsregnskabet blev godkendt.
4. Drifts- og likviditetsbudget blev godkendt.

Indkomne forslag:
A.
Bestyrelsens forslag om omlægning af fliser blev vedtaget.
B.
Bestyrelsens forslag om udskiftning af tag på Netto blev vedtaget.
C.
Bestyrelsens forslag om øget brandsikring blev vedtaget.
D.
Bestyrelsens forslag om udskiftning af tørretumblere i vaskeriet blev vedtaget.
E.
Bestyrelsens forslag om ny placering af affaldscontainere blev vedtaget.
F.
Søren Hollesens forslag om ny placering af affaldscontainere blev trukket.
G. Elisabeth Sangills forslag om
     – fjernelse af gule P-skilte blev vedtaget.
     – sortmaling af materielgården blev ikke vedtaget.
     – hæk i stedet for hegn ved nr. 45 – 53 blev ikke vedtaget.
     – arkitektplan for affaldsløsning blev ikke vedtaget.
     – arkitektplan for udskiftning af belysning blev trukket.
H.
Michael Dorns forslag om brug af affaldsskakte blev trukket.
I.
Marianne Baldings forslag om ny udendørsbelysning blev ikke vedtaget.
J
. Christians Herrigs forslag om
     – opdatering af hjemmesiden blev trukket.
     – hjemmearbejde og erhverv i lejlighederne blev trukket.
     – ladestandere til el-biler blev trukket.
K. Bestyrelsens forslag om de grønne områder blev vedtaget.
L.
Anders H. Petersens forslag om de grønne områder blev trukket.
M.
  Annette Tingstads forslag om biodiversitet blev ikke vedtaget.
N.
Martin Engbæk Andersens forslag om markiser blev trukket.
O.
Bestyrelsens forslag om ændring af husordenen vedr. markiser blev vedtaget.
P. Bestyrelsens forslag om ændring af husordenen vedr. affald blev vedtaget.
Q.
Bestyrelsens forslag om ændring af husordenen vedr. afregning af forbrug blev vedtaget.
R.
Bestyrelsens forslag om ændring af husordenen vedr. altaner blev vedtaget.
S.
Bestyrelsens forslag om ændring af husordenen vedr. el- og hybridbiler i P-kælderen blev vedtaget.
T.
Bestyrelsens forslag om ændring af husordenen vedr. indgangspartier og opgange blev vedtaget.
U.
Bestyrelsens forslag om ændring af husordenen vedr. kælderrum blev vedtaget.
V.
Bestyrelsens forslag om ændring af husordenen vedr. vinduer blev vedtaget.

Valg
til bestyrelsen:
Niels Stærup blev genvalgt som formand for bestyrelsen.
Thomas Christiansen blev genvalgt til bestyrelsen.
Harald Queseth blev genvalgt til bestyrelsen.
Michael Dyrbye blev genvalgt til bestyrelsen.

Lukket for kommentarer.