Igangværende arbejder

  • Beplantning og renovering ifølge beplantningsplan for området
  • Undersøgelse af mulighed for opsætning af ladestandere til el-biler
  • Undersøgelse af mulighed for opsætning af solfangere på tagene
  • Undersøgelse af den fremtidige varmeforsyning i.f.m. ændringer i forsyningen fra Norfors
  • Lovliggørelse af røglemme
  • Omlægning af fliser
  • Afløb fra baldakinerne tilsluttes vandseparering

Lukket for kommentarer.