Igangværende arbejder

  • Beplantning og renovering ifølge beplantningsplan for området
  • Affaldsseparering
  • Vinduesudskiftning på Alsvej
  • Skiltning i området
  • Undersøgelse af mulighed for opsætning af ladestandere til el-biler
  • Undersøgelse af mulighed for opsætning af solfangere på tagene

Lukket for kommentarer.