Igangværende arbejder

  • Beplantning og renovering ifølge beplantningsplan for området
  • Undersøgelse af mulighed for opsætning af ladestandere til el-biler
  • Undersøgelse af mulighed for opsætning af solfangere på tagene
  • Undersøgelse af mulig udskiftning af maskiner i vaskeriet
  • Undersøgelse af den fremtidige varmeforsyning i.f.m. ændringer i forsyningen fra Norfors
  • Undersøgelse af alternative leverandører til markiser

Lukket for kommentarer.