Afsluttede arbejder

 • Ny gennemføring af kloak i bebyggelsen (Hørsholm Vand)
 • Installation af måleudstyr til varme og vand
 • Udskiftning af lamper i opgange til LED belysning overalt
 • Nye lamper ved nedgange
 • Separation af regnvand og kloak
 • Installation af anlæg til blødgøring af brugsvandet
 • Facaderensning
 • Udskiftning af ventilatorer til udsugning
 • Etablering af højbede, Alsvej
 • Udskiftning af tagpap, blok 1, 2, 3
 • Opsætning af cykelstativer ud for indgangene i blok 1 – 5
 • Indgangspartierne i blok 1 – 5 renoveret med sikkerhedsruder af termoglas
 • Renovering af aluminiumskanter på tagene i blok 4 og 5
 • Udlægning af ukrudtsdug og granitskærver under altaner i blok 1 – 5
 • Etablering af P-pladser i “trekanten” ud for nr. 55 – 59
 • Opsætning af aflåst dør på stien mod Sanskevej
 • El-tavler i boilerrum udskiftet
 • Installation af dørtelefoner og adgangskontrol
 • Udskiftning af belysningsarmaturer i indgangspartierne
 • Affaldsseparering i samarbejde med Hørsholm Kommune
 • Brandeftersyn af bebyggelsen
 • Opsætning af målere i festlokale, værelse og p-kælder
 • Udskiftning af termovinduer
 • Opsætning af affaldscontainere
 • Udskiftning af tørretumblere i vaskeriet

Lukket for kommentarer.