Afsluttede arbejder

 • Ny gennemføring af kloak i bebyggelsen (Hørsholm Vand)
 • Installation af måleudstyr til varme og vand
 • Nyt betalingssystem til vaskeriet, Alsvej
 • Udskiftning af nøglesystem til kælderrum til brikker
 • Udskiftning af lamper i opgange til LED belysning overalt
 • Nye lamper ved nedgange
 • Ny affaldsbeholdere opsat
 • Gartnerarbejde i forbindelse med afslutningen af kloakarbejde
 • Træfældning – udtynding efter behov / syge træer fjernet
 • Rensning af bænke, kældervinduer, overdækning og nedgange til garager
 • Separation af regnvand og kloak
 • Installation af anlæg til blødgøring af brugsvandet
 • Facaderensning
 • Udskiftning af ventilatorer til udsugning
 • Maling af indgangspartier
 • Maling af balustre
 • Maling af rækværker
 • Maling af betonflader på havesiden af den lange blok
 • Maling af tunnel ved nr. 55 – 57
 • Ny vippe på store legeplads
 • Renovering af vandrør, Alsvej
 • Renovering af altaner, Alsvej
 • Renovering af facaden på havesiden, Alsvej
 • Renovering af kældertrapper, Alsvej
 • Etablering af højbede, Alsvej
 • Petanque banen på Alsvej renoveret
 • Nedgravning af trækrør til kabling mellem Alsvej og blokkene
 • Forebyggende vedligeholdelsesarbejde, Alsvej
 • Oprydning i cykelkældre, Alsvej
 • Opsætning af affaldsspande med askebægre, Alsvej
 • Udbedring af skader på gavl, Alsvej
 • Udskiftning af tagpap, blok 1, 2, 3
 • Maling af indgangspartier i blokkene
 • Oprydning i cykelkældre i blok 1 – 5
 • Opsætning af cykelstativer ud for indgangene i blok 1 – 5
 • Indgangspartierne i blok 1 – 5 renoveret med sikkerhedsruder af termoglas
 • Renovering af aluminiumskanter på tagene i blok 4 og 5
 • Udlægning af ukrudtsdug og granitskærver under altaner i blok 1 – 5
 • Etablering af P-pladser i “trekanten” ud for nr. 55 – 59
 • Udskiftning af fuger omkring plastvinduer i den lange blok
 • Oprydning i cykelkældre i lange blok
 • Udskiftning af fuger omkring plastvinduer i den lange blok
 • Renovering af aluminiumskanter på tagene i den lange blok
 • Udskiftning af tagpap, varmecentralen
 • Renovering af kældernedgangen ved varmecentralen
 • Renovering af materialgården
 • Tæppebankerstativ opsat ved materialgården
 • Udskiftning af ødelagt belægning i garagekælderen
 • Maling af garagekælderen
 • Opsætning af aflåst dør på stien mod Sanskevej
 • Opmærkning af P-pladser
 • El-tavler i boilerrum udskiftet
 • Installation af dørtelefoner og adgangskontrol
 • Renovering af tørrerum
 • Udskiftning af fuger omkring plastvinduer i blok 1 – 5
 • Udskiftning af belysningsarmaturer i indgangspartierne

Lukket for kommentarer.