Afsluttede bestyrelsesopgaver

 • Optagelse på interne og eksterne ventelister omarbejdet
 • Kreditforhandlinger i forbindelse med kapitalbehov ved udskiftning af rør på Alsvej
 • Projektarbejde i forbindelse med kloakering
 • Udskiftning af affaldsspande
 • Udarbejdelse af plan for beplantning / træfældning
 • Anskaffelse af hjertestartere
 • Genforhandling om udlejning af skorstensplads til teleselskaber
 • Genforhandling af aftale med YouSee vedrørende TV og bredbånd
 • Omlægning af afregning af vandforbrug
 • Voldgiftssag mod Norfors
 • Udsendelse af beboerinformation
 • Undersøgelser i.f.m. TV og Internet
 • Undersøgelser i.f.m. energieffektivitet og indeklima
 • Ny ventilatorer på tagene
 • Opdatering af tørrerum
 • Udskiftning af el-tavler i boilerrum
 • Blødgøring af brugsvand
 • Facaderensning
 • Renovation af indgangspartier
 • Låsesystem til yderdøre
 • Vaskeriet på Alsvej som selvstændig regnskabsenhed
 • Skiltning i området

Lukket for kommentarer.